Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
poniedziałek,18 października
Imienieny:
Juliana, łukasza, Bogumiła
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
I SESJA RADY GMINY
obrazek
VII kadencja Samorządu Gminy Kawęczyn oficjalnie rozpoczęta

I Sesję Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji Komisarz Wyborczy w Koninie I zwołał na dzień 21 listopada 2018 roku. Obrady do momentu wyboru Przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny Sylwester Przyłęcki. Piętnastu radnych otrzymało z rąk Iwony Krajewskiej – Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie zaświadczenie o wyborze. Dalej wszyscy radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli mandat radnego. Następnie pan Jan Nowak otrzymał zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze na Wójta Gminy Kawęczyn, po czym złożył przed Radą Gminy ślubowanie.
Radny Senior stwierdził quorum, po czym radni zatwierdzili porządek obrad sesji. Przystąpiono do wyborów Przewodniczącego Rady. W tym celu powołano 3-osobową Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli radni: Beata Goślińska, Józef Iwaniak i Ryszard Jaśkiewicz. Przewodnictwo w Komisji przypadło Beacie Goślińskiej. Nastąpiło zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Radna Beata Goślińska zgłosiła kandydaturę pana Piotra Geblera na tę funkcję, z kolei radny Łukasz Mila zgłosił kandydaturę radnego Adriana Kwinciaka na Przewodniczącego Rady. Obaj zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń zamknięto listę kandydatów. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania . Głosowano na kartach sporządzonych oddzielnie dla każdego kandydata. Za kandydaturą Piotra Geblera oddano 8 głosów, przeciw wyborowi oddano 5 głosów, a głos wstrzymujący był 1. Sam zainteresowany – Piotr Gebler nie wziął udziału w głosowaniu nad swoją kandydaturą. W głosowaniu nad kandydaturą radnego Adriana Kwinciaka 6 radnych opowiedziało się za wyborem kandydata, 9 radnych oddało głos przeciw wyborowi, głosów wstrzymujących nie było. Komisja stwierdziła, że radny Piotr Gebler uzyskał bezwzględną większość głosów i tym samym został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Kawęczyn. Radny Senior złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.
Piotr Gebler podziękował za poparcie jego kandydatury. Przystąpiono do wyboru dwóch Wiceprzewodniczących. Przewodniczący P. Gebler zaproponował, aby Komisję Skrutacyjną powołać w takim samym składzie. Więcej osób do pracy w Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono, a radni, którzy uczestniczyli w pracach Komisji przy dotychczasowych wyborach zgodzili się pracować dalej, zachowując taki sam podział ról. Zgłoszono 4 kandydatów na Wiceprzewodniczących: Grzegorza Dzikowskiego, Sylwestra Kasprzaka, Pawła Urbanka i Łukasza Milę – wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Karty zostały sporządzone oddzielnie dla każdego kandydata. W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci Grzegorz Dzikowski i Sylwester Kasprzak uzyskali po 9 głosów za, czyli bezwzględną większość głosów. Radni Paweł Urbanek i Łukasz Mila zdobyli po 6 głosów za, tym samym nie uzyskali wymaganej bezwzględnej większości głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na Wiceprzewodniczących wybrano Grzegorza Dzikowskiego i Sylwestra Kasprzaka. Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. Po przerwie Rada kontynuowała obrady w 14-osobowym składzie. Powołała trzy komisje stałe, tj.: Komisję Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Promocji; Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki oraz Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego. Następnie Rada ustaliła sześcioosobowe składy liczbowe oraz zadania komisji. Następnie Rada, w głosowaniu jawnym, dokonała wyboru przewodniczących komisji stałych, powołanych z mocy ustawy oraz w wyniku podjętej wcześniej uchwały. Przewodniczącymi poszczególnych Komisji zostali:
- Ryszard Jaśkiewicz - Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej;
- Krystyna Brzychcy - Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- Bożena Kolenda - Przewodniczącą Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Promocji;
- Sylwester Przyłęcki - Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki;
- Beata Goślińska - Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.
Następnie dokonano wyboru radnych do składów poszczególnych komisji. Jedno miejsce w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało nieobsadzone.
Obrady zakończyło wystąpienie pana Jana Grucy – Radnego Powiatu Tureckiego, który pogratulował wójtowi i radnym wyboru oraz przekazał na ręce Wójta Gminy Jana Nowaka upominek.

Iwona Krajewska
Źródło: "Kawęczyniak"
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ