Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
poniedziałek,30 marca
Imienieny:
Amelia, Leonard, Dobromir
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
II Sesja Rady Gminy
obrazek

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn zwołał II Sesję Rady Gminy VIII kadencji na dzień 12 grudnia 2018 roku. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych oraz zaproszeni goście. Wśród osób zaproszonych był Arkadiusz Przybyła – Radny Powiatu Tureckiego, który gratulował radnym i Wójtowi wyboru i deklarował współpracę z Samorządem Gminy Kawęczyn, zwłaszcza w zakresie inwestycji drogowych. Obradom przysłuchiwali się uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie, w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie pod hasłem „Obywatele a organy samorządu”.
Radny Andrzej Jaworski wnioskował w sprawie słupów energetycznych zlokalizowanych na działkach w Kowalach Pańskich-Kolonii, których stan zagraża bezpieczeństwu. Radny Łukasz Mila złożył wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku odnośnie pojawiających się ubytków w asfalcie na drodze powiatowej od Kowali Pańskich-Kolonii do Kawęczyna w miejscowości Ciemień.
Rada Gminy zatwierdziła jedne z ostatnich zmian w budżecie gminy na rok 2018. Dalej uzupełniła skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o brakującego członka, którym został radny Ryszard Jaśkiewicz. Reprezentowanie Gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rozpoczętą kadencję powierzono Janowi Nowakowi – Wójtowi Gminy Kawęczyn oraz w jego zastępstwie Edycie Balcerzak – Skarbnikowi Gminy. Radni podejmując kolejną uchwałę wyrazili zgodę na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste działki o numerze 133 położonej w obrębie Kawęczyn, należącej do zasobu Gminy. Następnie Rada zdecydowała o kształcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019. Podjęte zostały uchwały w sprawie nadania statutów dla wszystkich sołectw z terenu gminy. Nowe statuty zakładają wybór sołtysa i rady sołeckiej na okres kadencji trwającej 5 lat, podczas, gdy dotychczasowe mówiły o 4-letniej kadencji. Tym samy Rada akceptując proponowane zapisy zrównała kadencję jednostek pomocniczych gminy z kadencją organów gminy.
Aldona Szprync – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiła sprawozdanie zespołu za okres od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r., z kolei Wójt Gminy i Przewodniczący Rady sprawozdali relacje z podejmowanych w okresie międzysesyjnym działań.
Iwona Krajewska
Źródło: "Kawęczyniak"
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ