Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
niedziela,05 grudnia
Imienieny:
Krystyna, Sabina, Norbert
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
III Sesja Rady Gminy
obrazek

Przed ostatnią sesją w danym roku Samorządowcy z Gminy Kawęczyn uczestniczą we Mszy Świętej odprawianej w intencji samorządu i mieszkańców gminy. Tak było i tym razem, tj. 28.12.2018 r. odbyła się III Sesja Rady Gminy, którą poprzedziła Msza Święta koncelebrowana w Kaplicy w Kawęczynie przez czterech proboszczów: Ks. Antoniego Janickiego z parafii w Tokarach, Ks. Romana Kowszewicza z parafii w Kowalach Pańskich, Ks. Janusza Tomczaka – duszpasterza z Głuchowa oraz Ks. Piotra Bamberskiego z Przespolewa. Podczas nabożeństwa m.in. dziękowano za łaski otrzymane w mijającym roku i modlono się o dalszą opiekę.
Bezpośrednio po Mszy Świętej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie miało miejsce samorządowe spotkanie opłatkowe. Wójt Gminy Jan Nowak podsumował mijający rok – rok 100-lecia Niepodległości Polski. Zebrani wysłuchali fragmentu Pisma Świętego odczytanego przez Ks. Janusza Tomczaka. Następnie przy akompaniamencie muzycznym polskich kolęd wszyscy obecni podzielili się opłatkiem.
Po tych wydarzeniach nadszedł czas na otwarcie III Sesji Rady Gminy, czego dokonał Przewodniczący Piotr Gebler. Po powitaniu gości uchwalono porządek obrad i przyjęto protokół z poprzedniej sesji z 12 grudnia. Radni mogli zgłaszać interpelacje i wnioski. Głos zabrał radny Adrian Kwinciak, który prosił o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku sprawy zastoisk wody na drodze powiatowej w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką w Głuchowie.
Rada przystąpiła do podjęcia uchwał. Jedna ze spraw należących do wyłącznej właściwości rady gminy jest uchwalenia budżetu gminy. Podczas III Sesji Rada Gminy pochyliła się nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”. Jest to dokument strategiczny ustalający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zarówno majątkowe jak i zadań bieżących. W WPF znalazły się inwestycje w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w Tokarach Pierwszych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedsięwzięcia w ramach zadań bieżących dotyczą odbioru odpadów komunalnych, zakupu usług dowozu uczniów do placówek oświatowych, zakupu paliwa dom ogrzewania na potrzeby jednostek oświatowych, projektu pt. „INTJO – nasza przyszłość” oraz montażu witaczy w pasie drogi wojewódzkiej nr 471. Rada Gminy jednogłośnie, 15 głosami „za”, przyjęła także uchwałę budżetową gminy na rok 2019. Łączną kwotę dochodów budżetu ustalono w wysokości 23 104 179,00 zł a wydatków na poziomie 25 278 507,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2 174 328,00 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W budżecie zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 3 585 138,91 zł oraz wyodrębniono fundusz sołecki na kwotę 421 457,27 zł, do realizacji którego przystąpiły wszystkie sołectwa z terenu gminy. W 2019 roku dotowane będą jednostki z sektora finansów publicznych kwotą 183 780,00 zł oraz jednostki spoza tego sektora kwotą 396 734,00 zł. Rada Gminy przyjęła zmiany w uchwale budżetowej gminy na rok 2018 dotyczące zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy omówili podjęte w czasie międzysesyjnym działania. Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad Piotr Gebler życzył zebranym pomyślności na 2019 rok a następnie zamknął III Sesję Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji – ostatnią w roku 2018.
Iwona Krajewska
Źródło: "Kawęczyniak"
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ